http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-09-2012 | 14:47
data ostatniej modyfikacji:  04-04-2017 | 12:51
ZARZĄDZENIE NR 77/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 77/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 76/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 76/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 75/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 75/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 74/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 24 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach zadania pn.:"Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Ulanów w miejscowościach Bukowina i Dąbrowica".   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 74/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 24 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach zadania pn.:"Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Ulanów w miejscowościach Bukowina i Dąbrowica".   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 73/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 22 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 22 września 2014 r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 72/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 72/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 71/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 19 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 19 września 2014 r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 70/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 11 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 11 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 5 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 68/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 5 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach zadanie pn.:"Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Majdan dz. nr 786 w km 0+000 - 0+750".   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 67/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 5 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 66/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 66/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 65/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia do szkoły specjalnej.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 64/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 64/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 63/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 63/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 62/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w Kurzynie Średniej.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej opinującje wnioski o przyznanie stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 28 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy i Miasta na 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Interaktywna Polska