http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-09-2012 | 14:47
data ostatniej modyfikacji:  04-04-2017 | 12:51
ZARZĄDZENIE NR 102/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 101/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 18 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Ulanów.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 100/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 100/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 99/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 99/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 98/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 98/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 listopada 2014 r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta w Ulanowie na lata 2014 - 2018.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 97/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 96/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 95/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 95/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 94/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie opracowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 93/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej gminy i miasta Ulanów na 2015 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 91/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 03 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 03 listopada 2014 r. w sprawie doknania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 90/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 03 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 03 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 rok   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 89/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 89/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 88/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 24 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 88/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 24 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 87/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 86/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 13 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 13 października 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji nagród Organu Prowadzącego przyznawanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 84/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 8 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 8 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 83/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 8 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 8 października 2014 r. w sprawie składania materiałów i wniosków do projektu budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2015 r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 82/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 82/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 81/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany w planie finansowych dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 80/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 rok.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 79/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

ZARZĄDZENIE NR 79/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 78/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska