http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-09-2012 | 13:14
data ostatniej modyfikacji:  17-06-2014 | 12:12
UCHWAŁA NR XXII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXII/148/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/148/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXII/147/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/147/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXII/146/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/146/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXII/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r

UCHWAŁA NR XXII/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXII/144/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/144/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXII/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2013-2015.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXII/142/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/142/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2012r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXI/141/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/141/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Ulanowie.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXI/139/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/139/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXI/138/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/138/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXI/137/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r

UCHWAŁA NR XXI/137/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXI/136/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/136/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ulanów.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXI/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXI/134/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/134/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2012r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XX/133/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/133/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów   więcej »»»

UCHWAŁA NR XX/132/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/132/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Ulanowie.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Ulanów do projektu partnerskiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca, komponent Współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego pn.: ,,Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej” oraz o zapewnieniu środków na realizację ww. projektu.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XX/129/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/129/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ulanów.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XX/128/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/128/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2012r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XX/126/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/126/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Ulanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym   więcej »»»

UCHWAŁA NR XIX/125/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 20 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/125/2012 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Jarocin, Gminą i Miastem Ulanów oraz Gminą Krzeszów w celu wspólnej realizacji zadania pn. „Wykorzystanie źródeł światła w technologii OZE w celu oświetlenia dróg i placów na terenie gmin Jarocin, Ulanów i Krzeszów”.   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
 


Interaktywna Polska