http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-09-2012 | 13:14
data ostatniej modyfikacji:  17-06-2014 | 12:12
UCHWAŁA NR XXV/174/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/174/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Wólce Tanewskiej.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Bielinach.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/172/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/172/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Ulanowie.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/171/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/171/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Ulanowie.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/170/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/170/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ulanów"   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/169/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/169/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2013.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/168/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/168/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie likwidacji Filii Publicznego Przedszkola Ulanów w Bielinach.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/167/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/167/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację w latach 2014 – 2015 projektu systemowego pod nazwą „Czas na aktywność w gminie Ulanów „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 , Priorytet VII- Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie , 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/166/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/166/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/165/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/165/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/152/2013 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie WPF   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/164/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/164/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2013r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/163/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/163/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 odcinek Zarzecze - Biłgoraj w miejscowości Wólka Tanewska oraz dwóch zatok autobusowych w miejscowości Ulanów".   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIV/162/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/162/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Publicznego Przedszkola Ulanów w Bielinach.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIV/161/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/161/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w Dąbrowicy.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Bukowinie.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIV/159/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/159/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Gliniance.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIV/158/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/158/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Ulanów na rok 2013   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIV/157/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/157/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2013   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIV/156/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/156/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/153/2013 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 23 stycznia 2013r. - Uchwała Budżetowa na 2013r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIII/155/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 stycznia 2013 r

UCHWAŁA NR XXIII/155/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Ulanowie.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIII/154/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/154/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Ulanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIII/153/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/153/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 stycznia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIII/152/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 stycznia 2013 r

UCHWAŁA NR XXIII/152/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIII/151/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/151/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na 2013r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIII/150/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/150/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Ulanowie na 2013r.   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 


Interaktywna Polska