http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-09-2012 | 13:14
data ostatniej modyfikacji:  17-06-2014 | 12:12
UCHWAŁA NR XXX/199/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/199/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 października 2013 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Bielinach.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXX/198/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/198/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Ulanów.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXX/197/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/197/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2013r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIX/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 września 2013 r

UCHWAŁA NR XXIX/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy i miasta Ulanów w 2014 roku na finansowanie inwestycji pod nazwą : „ Poprawa bezpieczeństwa poprzez skomunikowanie drogi powiatowej 1063R Ulanów – Wólka Bielińska z drogami gminnymi nr 102837 (ul. Leśna), nr 102849 (ul. Łączki), nr 102836 (ul. Rzeczna) ”   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIX/195/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/195/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowica.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIX/194/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/194/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/259/2010 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borki.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIX/193/2013RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/193/2013RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Kurzynie Wielkiej.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIX/192/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/192/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2013r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXVIII/191/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/191/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Wólce Tanewskiej.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXVIII/190/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/190/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2013r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXVIII/189/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/189/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Ulanów.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXVIII/188/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/188/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXVII/187/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/187/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXVII/186/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r

UCHWAŁA NR XXVII/186/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXVII/185/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/185/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXVII/184/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/184/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Bukowinie.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXVII/183/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/183/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2013r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXVI/182/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/182/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowych wymiarów godzin zajęć godzin dydaktycznych, dla osób pełniących funkcje kierownicze w zespołach szkół, szkołach i przedszkolu gminy Ulanów.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXVI/181/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/181/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2013r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/180/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/180/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/179/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/179/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/178/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/178/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/177/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/177/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/176/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/176/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Bielinach.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/175/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/175/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Bielinach.   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Interaktywna Polska