http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-09-2012 | 13:14
data ostatniej modyfikacji:  17-06-2014 | 12:12
UCHWAŁA NR XXXIV/224/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/224/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Bielinach.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIV/223/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/223/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIV/222/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/222/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2014.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Ulanów na rok 2014   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIV/220/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/220/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2014   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIV/219/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/219/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIV/218/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/218/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ulanów   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIV/217/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/217/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIV/216/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r

UCHWAŁA NR XXXIV/216/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2014r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIII/215/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/215/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIII/214/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/214/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIII/213/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/213/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na 2014r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIII/212/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/212/2014 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Ulanowie na 2014r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXII/211/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/211/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za pomoc w formie dożywiania   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXII/210/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/210/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Ulanowie.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXII/209/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/209/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2013r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXII/208/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r

UCHWAŁA NR XXXII/208/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Ulanów.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXI/207/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/207/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Dąbrowicy.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXI/206/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/206/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXI/205/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/205/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXI/204/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/204/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXI/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy i Miasta Ulanów.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXI/202/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/202/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXI/201/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/201/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXIII/153/2013 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 23 stycznia 2013r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXI/200/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/200/2013 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2013r.   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska